Strona w budowie

Strona w budowie. Zapraszamy do kontaku.

KONTAKT

Już w ofercie

Już w sprzedaży produkty firmy POSNET.

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych spoczywa na każdym podmiocie przetwarzającym dane osobowe. Nie istnieje uniwersalny wzór takiego dokumentu – każda firma, czy organizacja ma swoją specyfikę i kulturę organizacyjną. Dlatego do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, tworząc dokumentację wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych, dostosowaną do specyfiki i potrzeb klienta.

W ramach wdrożenia Klient otrzymuje:

  • Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
  • Instrukcję zarządzania systemem informatycznym
  • Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania DO
  • Upoważnienia do przetwarzania DO dla pracowników
  • Oświadczenia o zachowaniu poufności pracowników przetwarzających DO
  • Umowy powierzenia przetwarzania DO
  • Zgłoszenie zboru lub ABI do GIODO
  • i inne dokumenty potrzebne do realizacji wytycznych Polityki Bezpieczeństwa

Oferta

Nasza oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak również do Firm i Instytucji. Główną misją firmy jest dbałość o bezpieczeństwo danych klientów.

Więcej

Sklep demo — zamówienia nie będą realizowane.